Vägen till målet​

Det är viktigt att alla ungdomsspelare upplever tiden i SRG Himledalen som rolig och stimulerande.
Varje enskild spelare ska få synas och utvecklas efter sin förmåga. 

SRG Himledalen ska arbeta för: