Vägen till målet

Det är viktigt att alla ungdomsspelare upplever tiden i SRG Himledalen som rolig och stimulerande. 
Varje enskild spelare ska få synas och utvecklas efter sin förmåga. 

SRG Himledalen ska arbeta för:

 • Det är viktigt att alla ungdomsspelare upplever tiden i SRG Himledalen som rolig och stimulerande. Varje enskild spelare ska få synas och utvecklas efter sin förmåga.
 • Att fostra spelarna till ansvarskännande individer. De ska visa respekt för regler, medlemmar, våra motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt.
 • Att skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över SRG Himledalen och uppträder som goda representanter för föreningen både på och utanför planen.
 • Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel i SRG Himledalen
 • Att med hjälp av utbildade ledare erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning.
 • Att utveckla och förbereda föreningarnas egna ungdomar till spel i herr- och damlag.
 • Att verka aktivt för jämställdhet och integration.
 • Att i största möjliga mån verka för att ungdomarna känner sig trygga under träning och match. Varje ledare ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
 • Att utbilda ungdomsdomare inom de egna föreningarna. Alla som fyllt 14 år ska erbjudas att genomgå en domarutbildning. Föreningarna ska aktivt uppmuntra föräldrar, ungdomar och före detta aktiva att utbilda sig till domare.
 • SRG Himledalen tar avstånd från användandet av alkohol, droger, tobak och dopingpreparat i samband med aktiv utövning av idrott. Detta gäller såväl ledare som spelare.
 • Fler som spelar längre.